Overslaan en naar de inhoud gaan
Schoorlse bossen

 

Als u op vet gedrukte woorden klikt, verschijnt het hele artikel.

Wij presenteren de eerste begroting van de stichting. Het opstellen van een begroting is een verplichting die voortvloeit uit het Huishoudelijk Reglement. De begroting is afgeleid van het Beleidsplan en moet worden gezien als een onderdeel daarvan. Mocht de begroting op enige wijze afwijken van de statuten, dan zijn de statuten leidend. In gevallen van verschil in tekst of in interpretatiemogelijkheden waarin de wet, de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

 

De begroting van 2018 is in de vergadering van 10 januari 2018 vastgesteld. Alle leden die bij de vergadering is aanwezig waren, zijn akkoord gegaan met deze begroting.