Overslaan en naar de inhoud gaan
Schoorlse bossen

 

Steun het werk van de Duinstichting en doneer op NL79TRIO0338529489 t.n.v. Stichting Schoorlse Bos moet Blijven

Als u op vet gedrukte woorden klikt, verschijnt het hele artikel.
Wilt u ons een mail sturen? Door ons mailadres, 
schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com , aan te klikken, wordt uw mailprogramma geopend en kan u ons uw mail sturen.
Bekijk ook onze facebookpagina: SCHOORLSEBOSBLIJFT

Wij presenteren de eerste begroting van de stichting. Het opstellen van een begroting is een verplichting die voortvloeit uit het Huishoudelijk Reglement. De begroting is afgeleid van het Beleidsplan en moet worden gezien als een onderdeel daarvan. Mocht de begroting op enige wijze afwijken van de statuten, dan zijn de statuten leidend. In gevallen van verschil in tekst of in interpretatiemogelijkheden waarin de wet, de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

De begroting van 2018 is in de vergadering van 10 januari 2018 vastgesteld. Alle leden die bij de vergadering is aanwezig waren, zijn akkoord gegaan met deze begroting.

Voor 2019 is de begroting opgesteld en goedgekeurd door het bestuur en op 3 juni 2019 door
de Raad van Toezicht.

Hierbij presenteren wij de begroting van 2020, goedgekeurd door de vergadering en het Bestuur.

De begroting van 2021 is opgesteld door de penningmeester. Door de coronamaatregelen is deze niet in de vergadering besproken. Wel heeft het bestuur en de Raad van Toezicht de begroting per mail goedgekeurd in week 9 van 2021.