Overslaan en naar de inhoud gaan

                                                                                                  Dennenbos

Als u op vet gedrukte woorden klikt, verschijnt het hele artikel.
Wilt u ons een mail sturen? Door ons mailadres, 
 schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com , aan te klikken, wordt uw mailprogramma geopend en kan u ons uw mail sturen.
Bekijk ook onze facebookpagina: SCHOORLSEBOSBLIJFT

En de website van de Duinstichting. Deze is voortgekomen uit de actiegroep SchoorlseBosMoetBlijven. Op de pagina van Duinstichting vindt u ook de laatste (nieuwste) ontwikkelingen. Wij werken nauw samen.

30-07-2021: Bergens Nieuwsblad
Duinstichting wil dat provincie afziet van onzalige ontwerp Natuurbeheerplan 2022 zeker omdat het klimaat al zo onder druk staat

De Duinstichting heeft maandag 26 juli een Zienswijze ingediend bij de provincie Noord-Holland over het naar ons idee volstrekt onacceptabele ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 waarin op de ambitiekaart drie bossen in de Schoorlse Duinen zijn verdwenen, de kap van het Leeuwenkuilbos, Frederiksbos en Baaknolbos door Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie dreigt tussen 2022 en 2027 zijn beslag te krijgen. En dat terwijl op 1 november 2019 door provincie Nood-Holland via een bericht samen met Staatsbosbeheer en gemeente Bergen was verzekerd dat er minder gekapt zou worden in de Schoorlse Duinen, met de bedoeling dat het Baaknolbos gespaard zou worden. Bij het in februari--maart 2020 bereikte compromis tussen gedeputeerde Esther Rommel van de VVD en de Duinstichting zegde de provincie toe alleen 7,6 hectare van het Dr. Van Steijnbos te kappen en het Leeuwenkuilbos te sparen. Pas na monitoring van de gevolgen van de kap in het Van Steijnbos zou worden besloten of verdere kap in de duinen nog nodig was. Tot zover waren de gemoederen gesust.
Klik hier om het hele artikel te lezen


28-07-21: artikel van onze voorzitter, Kees de Bakker in de Volkskrant
Laat bossen Schoorlse duinen ongemoeid
of Stop de kap van 88 hectare bos in Schoorl
Als Urgenda het wint van de Nederlandse staat en Milieudefensie van Shell, waarom zouden wij dan niet als stichting Ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied, kortweg Duinstichiting, VVD-gedeputeerde Esther Rommel van Noord-Holland kunnen kapittelen over haar brutale ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 om maar liefst drie bossen in de Schoorlse duinen te laten verdwijnen. Mag zij tussen 2022 en 2027 van Provinciale Staten ongestraft haar gang gaan door het Leeuwenkuilbos, het Frederiksbos en het Baaknolbos te laten kappen door Staatsbosbeheer?     
Klik hier om het hele artikel te lezen

13-07-2021:
Baaknolbos, Frederiksbos en Leeuwenkuilbos ‘voorlopig veilig’ in Schoorlse Duinen


SCHOORL - Afgelopen week werden de veertig vrijwilligers van de Duinstichting (Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied) opgeschrikt door het bericht dat op de ambitiekaart van het ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 van provincie Noord-Holland op de plek van drie bossen niets meer stond. Zo leken de drie imponerende en prachtige bossen in de Schoorlse Duinen weggevaagd: het kleinere maar fijne Leeuwenkuilbos, en de grotere bossen Frederiksblink (Frederiksbos) en Baaknolbos. Iedereen was geraakt: hoe kan dit?
Door: Kees de Bakker (voorzitter Duinstichting)
Te lezen op: 
https://www.rodi.nl/regio/bergen/236808/baaknolbos-frederiksbos-en-leeuwenkuilbos-voorlopig-veilig-in-sschoorlse duinen

27-02-2021:
Overgang Europees Fietspad Bergen aan Zee (PWN) naar Schoorl (Staatsbosbeheer)

Schoorlse dennen    DOORTRAPPEN IN  PLAATS VAN AFSTAPPEN EN ZANDHAPPEN
    
Op zaterdagmiddag 27 februari voerde de Fietsersbond actie bij de Blijdensteinsweg.
    De reden van deze actie was het ‘wandelend stuifduin’ waardoor het fietspad, dat door heel Europa voert, bij de Blijdensteinsweg sinds enige maanden
    onbegaanbaar is geworden. Sinds november is Staatsbosbeheer gestopt met het schoonvegen van het pad. Het gevolg is dat dit pad onbegaanbaar is
    geworden, waarbij de fietsers door het zand moeten ploeteren. Voor de jonge generatie is dat doorgaans geen probleem; voor de oudere garde – veelal met
    zware e-bikes of scootmobiel – is het fietspad een onneembare vesting. De leden van de Fietsersbond waren met scheppen en sneeuwscheppen
    vertegenwoordigd en maakten demonstratief een deel van het pad vrij van zand. Daarnaast vond een handtekeningenactie plaats, waarbij de passanten hun
   mening kenbaar konden maken.  NH Nieuws was aanwezig om verslag te doen.
Schoorlse dennen

De Fietsersbond is al enige tijd in overleg met Staatsbosbeheer met het verzoek het zandvrij maken van het fietspad te hervatten. Dit overleg heeft tot dusver geen resultaat opgeleverd.
Daarom heeft de bond zich nu gewend tot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om tot een oplossing te komen. Het verzoek is om voor 1 april het fietspad weer zandvrij te maken en daarna tot een structurele oplossing te komen.
Verder wil de bond van Reijnoud de Haan dat verstuivingen als gevolg van de bomenkap in dit gebied in de toekomst eerst getoetst worden aan de risico’s voor routenetwerken van fietsers, wandelaars en ruiters. Daartoe waren ook Richard Bakker en Lammert Mesken, bestuursleden van de Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied, kortweg Duinstichting aanwezig om deze actie te ondersteunen en verdere bomenkap in dit gebied een halt toe te roepen omdat het weer kan zorgen voor meer zandverstuivingen.
 

Schoorlse dennen

                                                                                                                      Lammert Mesken, secretaris Duinstichting