Overslaan en naar de inhoud gaan
Schoorlse dennen

 

Als u op de dik gedrukte woorden klikt, verschijnt het hele artikel.
 

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en van de acties die plaatsvinden/ hebben plaatsgevonden. We geven de laatste informatie over de ontwikkelingen rond de bomenkap en het plaggen in het Schoorlse bos- en duingebied.

Vrijdag 8 december: overleg met de heer Tekin, gedeputeerde van de Provincie. Dat de kap van het dennenbos nog steeds niet van de baan is, is overduidelijk. Tijdens het gesprek van 15 november leek het erop dat de heer Tekin meedacht met onze argumenten; in het vervolggesprek verwijst hij ons (weer) naar het communicatietraject met Staatsbosbeheer terwijl de provincie verantwoordelijk is voor de inhoudelijke besluiten! Ons voorstel om de kap van het Leeuwenkuilbos en Dr van Steijnbos in tweeën te knippen om elkaar tegemoet te treden, vond opeens geen gehoor meer! Ook het feit dat dennenbos omgevormd wordt naar 80% loofbos en daarbij de huidige bosbeleving compleet verdwijnt, vindt geen gehoor. Als we geen acties meer ondernemen, zal het Schoorls dennenbos voorgoed tot het verleden gaan behoren. Wat we ervoor terug krijgen is een armetierig struweelbosje en veel stuifduinen. Dat kunnen we toch niet accepteren!! Lees ook het krantenartikel over ons gesprek met de heer Tekin.

Onze facebookpagina is door een onbekende reden geblokkeerd. Wij kunnen deze niet meer deblokkeren. We hebben inmiddels een nieuwe pagina op Facebook aangemaakt onder de naam Dennenappèl of Schoorlsebosmoetblijven. Zoek onze vernieuwde pagina op en deel uw mening weer over de plannen met het bos!

 

Schoorlse bos
 

Maandag 24 juli: op de braderie van 24 juli kunt u een T-shirt van 'schoorlse bos moet blijven' kopen. Het T-shirt is zwart en kost € 7,00 per stuk. We verkopen de maten Small, Medium, Large, Extra Large en Extra Extra Large

 

 

 

                                         Dennenbos

Vrijdag 14 juli: De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als  Algemeen Nut Beogende Instelling, we hebben nu een ANBI status.

Dennen

Vanaf maandag 3 juli: we hebben dit jaar een kraam op de Braderie in Groet. Deze wordt iedere maandagavond rond het Witte Kerkje gehouden. U kunt bij onze kraam canvastassen, posters van het Schoorlse Bos en vlaggen met ons logo kopen. U kunt zich ook aanmelden voor onze Nieuwsbrief. Wij houden u middels onze Nieuwsbrief op de hoogte  over de ontwikkelingen rond het tegengaan van de boskap en het plaggen. Kom ook langs als u de Braderie bezoekt!!

 

Dennen

25 tot en met 28 mei: De Karavaan bracht naar aanleiding van de discussie die is ontstaan de theatervoorstelling (Wie overleeft de grutto) in het Schoorlse duin die precies gaat over natuur versus mens, over biodiversiteit en ingrijpen in de natuur. Het is een voorstelling van het gerenommeerde Friese gezelschap Tryater en zij spelen deze voorstelling hierna ook op Terschelling tijdens Oerol Festival. Ook in een duinlandschap waar zandverstuiving beleid is. Na de voorstelling op 27 mei vond er een Goed Gesprek plaats over dit onderwerp. In het gesprek werd uitleg gegeven over de lokale situatie en men kon reageren op de voorstelling. De aandacht werd gevestigd op de omvang van de dennenkap en op het lot van de zandhagedissen. Vorig jaar is bij de Nieuwe Weg het schelpenpaadje vervangen door een betonnen (fiets)pad. Dit nodigt fietsers uit om dit pad te kiezen als ze van en naar het strand gaan. Het is dus een druk pad. Ongelooflijk veel zandhagedissen worden bij het oversteken van dit betonpad doodgereden. 

Schoorls bos

 

In Heemskerk heeft André de Boer een actiegroep opgericht om tegen de kap aldaar te protesteren. Zie hiervoor het filmpje op You-Tube, https://youtu.be/rM1xbLKgRVY. Als u contact wilt hebben met André kan u hem mailen op het mailadres: apcdeboer@gmail.com. Uw hulp is hard nodig!

Zondag 30 april 2017: wandelen in het Schoorlse Bos, op zoek naar eetbare 'wilde' gewassen.
dennen

Op 30 april organiseerde Project7-blad een wandeling in het Schoorlse Bos. We liepen in groepjes, samen met een ervaren medewerker, door het bos op zoek naar eetbare planten. Uitgebreid werd er stilgestaan bij de medicinale werking van planten, bijvoorbeeld het madeliefje, de weegbree en ook de Den .

Hans Egberts gaf tijdens de wandeling in Het Witte Kerkje een lezing over het ontstaan van de dennenbossen bij Schoorl en Groet.

30 april was een prachtige, zonnige dag. We hadden veel belangstelling voor zowel de wandeling als de lezing.

schoorlse duinen

In Witte Kerkje is in samenwerking met Project7-blad de expositie van foto's, schilderijen en etsen te bezichtigen geweest van 30 april tot en met 5 mei. Hieraan werkten mee: Ruud Snijders, Marijke Jansen, Evert Jan Trap, Lotte Vrij en Philip Wiesman. Gedurende de week mochten we hier nog veel bezoekers begroeten. Aard Mors en andere actievoerders hebben tijdens deze week de bezoekers kunnen informeren over de kap en het plaggen

 

Dinsdag 11 april 2017: kennismakingsgesprek met de omgevingsmanager Eugenie ten Hag. Het gesprek verliep prettig. We hebben een aantal termen besproken die de onderbouwing zijn van alle veranderplannen.

 

Maandag 27 februari 2017 zijn 14.155 handtekeningen aangeboden in Provinciehuis!!!   

Met de evenementen bus van Sport Promotie Noord-Holland zijn wij (de actiegroep, tevens de stichting) naar het Provinciehuis in Haarlem gereden. Voorafgaand aan het overleg over de houtkap van de Provinciale Commissie van Natuur, Landbouw en Milieu, overhandigden we op ludieke wijze 14.155 handtekeningen van bezorgde bewoners die de Petitie getekend hebben. TV Noord-Holland en Hart van Nederland hebben de overhandiging van de handtekeningen uitgezonden. De heer  Ir.M.J.E. Engelbregt kreeg gelegenheid om de commissie toe te spreken. In deze speech benadrukte de hij waarom de kap en het plaggen voorkomen moet worden. Door speech aan te klikken, kunt u deze lezen. Wij willen iedereen bedanken die de petitie ondertekend heeft. Hiermee is een belangrijk signaal afgegeven.

In het Bergens Nieuwsblad wordt de overhandiging van de handtekeningen omschreven in het artikel 'Hopen op beslissing naar wens van burger'.

 

Donderdag 26 februari: Dennenkap  ons rekeningnummer is bekend: NL79 TRIO 0338 5294 89 ten name van Schoorlse Bos Moet Blijven. Giften kunnen vanaf nu naar dit rekeningnummer overgemaakt worden.

 

Zondag 22 januari 2017: Boswachterij Ruurlo heeft een filmpje op YouTube  geplaatst van de verwoestingen en plunderingen die Staatsbosbeheer in de periode september-december vorig jaar in de bossen rondom Ruurlo heeft aangericht. Bekijk het filmpje!

https://www.youtube.com/watch?v=VR_6g6lb8xY&feature=youtu.be