Overslaan en naar de inhoud gaan

                                                                                                  Dennenbos

Als u op vet gedrukte woorden klikt, verschijnt het hele artikel.
Wilt u ons een mail sturen? Door ons mailadres, 
 schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com , aan te klikken, wordt uw mailprogramma geopend en kan u ons uw mail sturen.
Bekijk ook onze facebookpagina: SCHOORLSEBOSBLIJFT

En de website van de Duinstichting. Deze is voortgekomen uit de actiegroep SchoorlseBosMoetBlijven. Op de pagina van Duinstichting vindt u ook de laatste (nieuwste) ontwikkelingen. Wij werken nauw samen.


27-02-2021: 

Overgang Europees Fietspad Bergen aan Zee (PWN) naar Schoorl (Staatsbosbeheer)

Schoorlse dennen    DOORTRAPPEN IN  PLAATS VAN AFSTAPPEN EN ZANDHAPPEN
    
Op zaterdagmiddag 27 februari voerde de Fietsersbond actie bij de Blijdensteinsweg.
    De reden van deze actie was het ‘wandelend stuifduin’ waardoor het fietspad, dat door heel Europa voert, bij de Blijdensteinsweg sinds enige maanden
    onbegaanbaar is geworden. Sinds november is Staatsbosbeheer gestopt met het schoonvegen van het pad. Het gevolg is dat dit pad onbegaanbaar is
    geworden, waarbij de fietsers door het zand moeten ploeteren. Voor de jonge generatie is dat doorgaans geen probleem; voor de oudere garde – veelal met
    zware e-bikes of scootmobiel – is het fietspad een onneembare vesting. De leden van de Fietsersbond waren met scheppen en sneeuwscheppen
    vertegenwoordigd en maakten demonstratief een deel van het pad vrij van zand. Daarnaast vond een handtekeningenactie plaats, waarbij de passanten hun
   mening kenbaar konden maken.  NH Nieuws was aanwezig om verslag te doen.
Schoorlse dennen

De Fietsersbond is al enige tijd in overleg met Staatsbosbeheer met het verzoek het zandvrij maken van het fietspad te hervatten. Dit overleg heeft tot dusver geen resultaat opgeleverd.
Daarom heeft de bond zich nu gewend tot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om tot een oplossing te komen. Het verzoek is om voor 1 april het fietspad weer zandvrij te maken en daarna tot een structurele oplossing te komen.
Verder wil de bond van Reijnoud de Haan dat verstuivingen als gevolg van de bomenkap in dit gebied in de toekomst eerst getoetst worden aan de risico’s voor routenetwerken van fietsers, wandelaars en ruiters. Daartoe waren ook Richard Bakker en Lammert Mesken, bestuursleden van de Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied, kortweg Duinstichting aanwezig om deze actie te ondersteunen en verdere bomenkap in dit gebied een halt toe te roepen omdat het weer kan zorgen voor meer zandverstuivingen.
 

Schoorlse dennen

                                                                                                                      Lammert Mesken, secretaris Duinstichting