Overslaan en naar de inhoud gaan

NIEUWSBRIEF: 

Alarmbellen rinkelen voor Schoorlse bossen

Ondanks afspraken die onze Stichting met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft gemaakt, lijkt het erop dat deze afspraken niet worden nagekomen. We hopen van harte dat het hier een misverstand betreft, maar we kunnen dit vooralsnog niet verder afwachten omdat de kans voor het indienen van een Zienswijze op 28 juli a.s. verloopt. Als er dan niet is gereageerd dan bestaat de kans dat het Van Leeuwenkuilbos, het Frederiksbos en de Baaknol worden gekapt. In de bijbehorende kaarten van het ontwerp natuur-beheerplan is de ambitie de genoemde bossen te kappen.
Inmiddels heeft onze Stichting een onderhoud aangevraagd met Gedeputeerde Rommel om vooruitlopend op de sluitingstermijn van 28 juli opheldering te verschaffen.

Wij roepen bewoners van de Provincie Noord-Holland op om een Zienswijze in te dienen voor 28 juli a.s. en op te sturen via de pagina:
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/kennisgeving_Ontwerp_Natuurbeheerplan_2022

U krijgt via deze link een webformulier te zien dat u kunt gebruiken voor uw Zienswijze

Ook kunt u een schriftelijke Zienswijze via de post sturen naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van mevrouw M. Anneveldt, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van ‘Zaaknummer 1628748 Zienswijze ontwerp-Natuurbeheerplan 2022’. Houdt u er dan wel rekening mee dat de post er meerdere dagen over doet. Na 28 juli wordt de Zienswijze niet meer meegenomen.

Voorbeeldbrief

Bij deze dien ik mijn Zienswijze in tegen het ontwerp-natuurbeheerplan 2022 en wel om de navolgende redenen:
In de bijbehorende kaarten die bij dit ontwerp natuurbeheerplan horen ontbreken in Schoorl de bossen Van Leeuwenkuil, Frederiks en Baaknol. Dit ondanks dat de Stichting ter behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied als afgevaardigde van vele inwoners andere afspraken met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft gemaakt. Deze afspraken zijn mogelijk geworden na een Burgerinitiatief waaruit gebleken is dat er geen draagvlak is onder de inwoners van onze provincie.
Als bijlage stuur ik de Beheertypenkaart ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 bij, alsmede de Ambitiekaart van hetzelfde plan, waaruit blijkt dat de bossen van Leeuwenkuil, Frederiks en Baaknol zijn verwijderd.
Naam:……………………………….
Adres: ……………………………….

klik hier om de hele brief met kaarten te zien