Overslaan en naar de inhoud gaan
Dennen

Nog een Ingezonden brief van een bezorgde bewoner

Begin mei dit jaar heb ik, na vrijgeving voor inspraak, een bezwaar ingediend n.a.v. het Ontwerp Natura 2000 beheerplan Noordhollands Duinreservaat 2016-2022. Dit als bewoner*gebruiker van het gebied. Het bezwaar betreft met name het verwijderen van naaldbos. Lees meer