Overslaan en naar de inhoud gaan
Dennen

Tien opmerkelijke uitspraken van Frank Berendse

Tien opmerkelijke uitspraken van hoogleraar Frank Berende tijdens een werkbezoek aan de Schoorlse Duinen op 3 mei 2018

01) Het gebied is schitterend en veel mooier en diverser in begroeiing dan ik had verwacht.

02) Wil SBB echt zoveel dennenbos weghalen?

03) In het Natura 2000-beheerplan wordt - voor zover ik weet - niet voorgeschreven hoeveel oppervlakte dennenbos er weg moet.

04) Dynamiek (door stuivend zand) is geen doel op zichzelf, maar kan wel bijdragen aan het herstel van jonge successiestadia.

05) Om de bijzondere planten- en diersoorten van deze jonge  stadia weer terug te krijgen is het allereerst nodig om de stikstofdepositie aanzienlijk terug te brengen. Zolang deze te hoog is, zijn grootschalige herstelmaatregelen niet erg zinvol.

06) Het is om twee redenen jammer dat de schelpenpaden zijn verdwenen. Het beton dat er voor in de plaats is gekomen staat lelijk en past niet in dit mooie gebied. De schelpen zorgden heel lokaal - direct naast het fietspad - voor en beetje kalk, waardoor je hier bijzondere planten en paddenstoelen kon vinden.

07) Vogels, zoals de tapuit, hebben kalk, maar ook andere mineralen zoals fosfaat en kalium nodig. Door grootschalig afplaggen en afgraven worden vaak te veel mineralen afgevoerd. Voor veel vogelsoorten zal dit eerder negatief dan positief uitwerken.

08) Het is zorgelijk, dat het circa 13 jaar geleden vrij gemaakte zand, midden in de Baaknol, nog steeds niet tot herstel van bijzondere planten, korstmossen of vogels heeft geleid.

09) Door de snelheid waarmee de zandberg in de Baaknol zich verplaatst, kan ik me voorstellen dat de omwonenden zich zorgen maken, hoewel ik niet denk dat er sprake is van een directe bedreiging.

10) De ingrepen die SBB recent in het gebied heeft gedaan en nog wil doen, zijn te grootschalig. Beter zou het zijn om eventuele veranderingen wat kleinschaliger aan te pakken en vervolgens af te wachten hoe de natuur zich ontwikkelt.