Overslaan en naar de inhoud gaan
Dennen

 

Als u op vet gedrukte woorden klikt, verschijnt het hele artikel.
Wilt u ons een mail sturen? Door ons mailadres, 
schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com , aan te klikken, wordt uw mailprogramma geopend en kan u ons uw mail sturen.
Bekijk ook onze facebookpagina: SCHOORLSEBOSBLIJFT

Op deze pagina informeren wij u over onze acties.  


Schoorlse den

Zaterdag 16 maart 2019: ondanks de slechte weersverwachting kwamen veel demonstranten op onze bijeenkomst af. We hadden een opkomst van ongeveer 200 man. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind en was het de hele middag droog. Rond 12.00 uur begon onze manifestatie/ demonstratie. Een aantal sprekers deden het woord, tussendoor zongen we het afscheidslied van de Den. Zoals bedoeld brachten we onze Den om 13:00 uur naar De Corsicaan. 

Schoorlse den


 

Aankondiging: Zaterdag 16 maart 2019: we roepen iedereen op om mee te lopen met onze demonstratie tegen het kappen, dunnen en omvormen van het bos. We verzamelen ons vanaf 12.00 uur onderaan de Klimduin in Schoorl. Om 13.00 uur lopen we in optocht naar 'de Corsicaan', kantoorgebouw van Staatsbosbeheer, in Schoorl. We hopen op een grote opkomst om duidelijk te maken dat we ons bos willen houden! Klik hier voor nadere info.
 

Februari 2019: in Nederland vindt in meer bossen grootschalige bomenkap plaats. Wij hebben contact met diverse organisaties over deze kap. Om gezamenlijk een vuist tegen de kap te maken, hebben we een petitie met deze organisaties opgesteld. Wij vragen u dringend om de petitie te tekenen! U vindt deze door de link https://petities.nl/petitions/stop-grootschalige-bomenkap-een-ander-en-duurzamer-natuurbeleid
aan te klikken. 

Zondag 28 oktober 2018: een spontane actie waarbij mooie spandoeken in de omgeving van het van DennenLeeuwenkuilbos werden opgehangen door de actiegroep, gesteund door diverse voorbijgangers. We hebben goede gesprekken gevoerd met een geïnteresseerd publiek. Het verbaasde ons dat nog steeds veel mensen nog nooit van de kap gehoord hebben. Er is dus nog veel te doen voor ons!!!

 

Zondag 21 oktober 2018: ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van uitgeverij Conserve organiseerde de huidige eigenaar, Kees Bakker, een bijeenkomst in de Blinkert in Schoorl . Op deze bijeenkomst presenteerde Kees diverse boeken, waaronder de jubileumuitgave  'Hier is zon, zee en zand, Van Nicolaas Beets tot aan Adriaan van Dis'. De royalty's van dit boek steunt hij onze stichting.

Donderdag 18 oktober 2018: we hebben een open brief naar de Europese Commissie en het Europees Parlement gemaild waarin we aangeven dat we vermoeden dat Nederland voor de boskap oneigenlijk gebruik maakt van Europese subsidies. Klik hier om de volledige brief te lezen.

 

Zondag 30 september 2018: informatiemiddag in het Witte Kerkje in Groet. Diverse sprekers zijn voor deze middag Dennenuitgenodigd. Sprekers zijn: Martijn Oud, Leffert Oldenkamp Dik Pruis en Alwin Hietbrink en Marie-José Stoop. Inmiddels is het programma (door het aanklikken van het woord programma opent dit zich) bekend: de zaal is open vanaf 13:45 uur. Om 16:45 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst af.

 

 

Zaterdag 12 mei 2018: in tuinen rondom het bos hebben wij deze informatieborden geplaatst.
Op de borden kan je Schoorlse boszien in welke fases de boskap gaat plaatsvinden. Ook willen wij hiermee de aandacht trekken van voorbijgangers. Velen weten helemaal niets van de ingrijpende plannen met dit gebied. Zij staan stomverbaasd dat dit zo maar gebeurt zonder dat dit goed gecommuniceerd is. 

 

Zaterdag 16 december: we hebben een brief en de krant Dennenappèl naar Adriaan van Dis gestuurd. Hij heeft gereageerd middels een antwoordbrief. Een citaat uit de brief van Adriaan van Dis: 'Dank u voor uw brief, blad en krantje. Ik heb de zorgelijke ontwikkelingen op me in laten werken en hoop met u van harte dat de geleerde biologen en andere bosbemoeials het schoorlse bos ongemoeid zullen laten'.

Woensdag 13 december: onze krant 'Dennenappèl' is verschenen! De krant wordt huis aan huis bezorgd in onze regio. In Dennenappèl vindt u een schat aan achtergrondinformatie. Bijvoorbeeld het artikel 'Geschiedenis van de Schoorlse Duinen', 'Kappen en afgraven noodzakelijk?' en 'Ingrijpend 'herstelplan' op Basis van 2 dagen veldwerk'. En natuurlijk veel andere artikelen. Stel dat u onze krant niet heeft ontvangen: in de winkel van Tante Bep, Heereweg 232 in Groet liggen een aantal van onze kranten. U kunt hier ook T-shirts, posters en vlaggen van Schoorlse Bos Moet Blijven kopen.
 

Maandag 28 augustus: de laatste braderie van dit jaar in Groet. We hebben tijdens de braderieën belangstellenden geïnformeerd over de bomenkap die gaat plaatsvinden. Veel bezoekers waren niet op de hoogte van deze veranderplannen. We hebben interessante gesprekken gevoerd met zowel inwoners als toeristen die hun vakantie vierden in Groet en omgeving.

Maandag 21 augustus slaan we de braderie in Groet een weekje over. In plaats daarvan staan we op dinsdag 22 augustus op de gezellige braderie in Schoorl. Deze is vanaf 17.30 uur. Kom ook even langs bij onze kraam!

Schoorlse bos

Dinsdag 25 juli: we staan vandaag ook op de braderie in Schoorl. U kunt ook hier tassen, posters, vlaggen en T-shirts van Het Schoorlse Bos Moet Blijven kopen

 

Vrijdag 21 juli:  

                                                          Schoorlse dennen

 

Dennen

Vanaf maandag 3 juli: op de wekelijkse braderie in Groet staan wij met onze kraam. Wij informeren bezoekers over de boskap en het plaggen. U kunt bij ons vlaggen, posters en tassen kopen waarvan de opbrengst  ten goede komt aan de stichting. Binnenkort breidt het assortiment zich uit met T-shirts.

den

 

 

 

Dennen

Juni: op het betonpad, De Nieuwe Weg, is een bord geplaatst waarop bezoekers geattendeerd worden op zandhagedissen die liggen te zonnen op het betonpad. Maar let op: de hagedissen steken vooral het betonpad over om aan de andere kant van het pad te komen. Dus niet alleen zonnend!

 

Dennen

Zaterdag 27 mei: in de ochtend hebben we een wandeling door het bos gemaakt met drie vertegenwoordigers van Greenpeace. Tijdens deze wandeling hebben we aangegeven welke dennenbomen gekapt worden als de plannen  uitgevoerd worden. We hebben ook laten zien welke delen van de heide inmiddels geplagd c.q. afgegraven zijn.

Na de bos/duinwandeling hebben we op uitnodiging van de Karavaan de voorstelling 'Wie overleefd de Grutto?'  bijgewoond en meebeleefd.
Na de voorstelling hebben we deelgenomen aan het gesprek in de Berenkuil. DennenHierin werd door  vertegenwoordigers van Greenpeace o.a. uitgelegd  wat biodiversiteit inhoudt. Op de kaart van het bos hebben we aangewezen welke bomen gekapt gaan worden. Ook is het lot van de zandhagedissen besproken. We kijken terug op een geslaagde dag en bedanken de Karavaan voor deze boeiende middag.

 

Donderdag 11 mei: de aanvraag voor onze ANBI-status is naar de Belastingdienst verzonden. Het zal, volgens internet, ongeveer acht weken duren voordat we respons kunnen verwachten.

Woensdag 10 mei: actievoerders hebben met de omgevingsmanager, mevrouw Ir. Eugenie ten Hag, een wandeling gemaakt door het Schoorlse bos- en duingebied. Wij hebben haar laten zien welke delen van het bos zal worden gekapt als de plannen doorgaan.

Den

Zondag 30 april: Project-7-blad organiseerde een spontane actie voor onze stichting. Onder deskundige leiding liepen we een wandeling door het bos waarbij eetbare planten werden aangewezen die in het 'wild' groeien. Ook werd aandacht besteed aan de geneeskrachtige werking van planten. In Het Witte Kerkje werd de folder uitgedeeld van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemer duingebied. Hierin wordt aan uitleg gegeven over wat wij willen. In het Witte Kerkje was van 30 april tot 5 mei de expositie geopend van schilderijen, etsen en foto's. De heer Hans Egberts gaf de lezing 'Van stuivende zandmassa naar dennenbos'.

 

dennen

 

 


Maandag 27 februari: de handtekeningen die we met de petitie hebben opgehaald, hebben we in het Provinciehuis aangeboden aan de Commissie. Onze actiegroep was met de evenementenbus van SPNH naar Haarlem gekomen.     

Dennen

Maandag 20 februari: afgevaardigden van de actiegroep hebben overlegd in het provinciehuis in Haarlem. Dit overleg was, onder voorzitterschap van gedeputeerde, de heer Tekin, met vertegenwoordigers van de provincie             Noord-Holland, RVO en Staatsbosbeheer over het Beheerplan Natura 2000 Schoorlse duinen. Aanleiding voor het overleg is het verschil van inzicht over wat de bevolking van Schoorl, Groet en Bergen wil met de natuur van het Schoorlse duingebied en wat 'de overheid' moet of wil uitvoeren op basis van een aanwijzingsbesluit van de minister. In dit overleg is besloten om in de toekomst te werken met een 'omgevingsmanager'. Deze 'omgevingsmanager' moet voorafgaand aan de activiteiten van de beheerder, Staatsbosbeheer (SBB), afstemmen met de actiegroep. De partijen krijgen ruimte voor alternatieven.

Dennen

Donderdag 16 februari: overleg met de provincie en Staatsbosbeheer (SBB). De bijeenkomst vond plaats in het Bezoekerscentrum van het Zandspoor, het informatiecentrum van SBB in Schoorl. Na de toespraken van de afgevaardigde van de provincie en van de boswachter Laurens Bonenkamp, gaf de heer Engelbregt aan de hand van spreadsheets informatie over het ontstaan van de Schoorlse duinen, het Natura2000 plan en de visie van de actiegroep. De aanwezigen ontvingen de brochure: 'Wij hebben de dennen nodig'

Donderdag 19 januari: de actiegroep was op uitnodiging aanwezig bij de gemeenteraad van Bergen om onze visie toe te lichten. Op deze avond heeft onze voorzitter, mevrouw Volkers, uiteengezet waarom we tegen het plaggen en de houtkap protesteren. Na deze toespraak werden mevrouw Volkers en de heer Engelbregt (vicevoorzitter) in de gelegenheid gesteld om de vragen van de gemeenteraad te beantwoorden.

Woensdag 21 december 2016: hebben we een Stille Tocht in Groet/het Schoorlse bos georganiseerd. Voor aanvang van deze Stille Tocht was een informatieve bijeenkomst in het Witte Kerkje in Groet. De heer Engelbregt, mevrouw Volkers en mevrouw Smit vertelden over de geschiedenis van en de ontwikkelingen rond het Schoorlse duingebied. Ook deelden zij de zorgen die wij hebben over het besluit voor de kap en het plaggen. De spreadsheets die de heer Engelbregt vertoonde en de speech van mevrouw Volkers kunt u lezen door het aanklikken van de desbetreffende woorden.